Vinotilus installeert uw wijnkelder van A tot Z

Wanneer u de juiste keuze hebt gemaakt om een wijnkelder te laten plaatsen, is voor u het zwaarste en moeilijkste werk achter de rug. Vinotilus neemt vanaf dan de touwtjes in handen.

Binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen is uw wijnkelder klaar. 

Hoe verloopt de installatie van een Helicave?

Vooronderzoek

Een grondig vooronderzoek is nodig om tijdens de plaatsing van uw wijnkelder niet voor verassingen te komen staan. We onderzoeken de risico's, bepalen voorzorgmaatregelen voor uw huidig interieur en schatten de benodigde materialen en grondstoffen in. 

Interesse in een persoonlijke wijnkelder?

Contacteer ons voor een offerte op maat

Nadat het vooronderzoek is afgerond en alle voorbereidingen zijn getroffen, kunnen wij starten aan de realisatie van uw project. Als er zich geen onvoorziene problemen voordoen, dan leveren wij het project binnen een termijn van 3 weken op.

De uitvoering van een Helicave in 8 stappen

1. Uitgraven

We graven de grond handmatig of met een kruin uit. In sommige gevallen plaatsen we een tijdelijke bekisting.

2. Zandbed en beschermlaag

De eerste laag is een zandbed. Dit zorgt voor een stabiele ondergrond waarop we de wijnkelder plaatsen.

3. Waterdachte butylzak

Om grondwater en organisment uit de wijnkelder te weren, gebruiken we een ondoordringbare butylzak.

4. Betonvloer

Eens de butylzak is geplaatst, starten we met de fundering.

5. Kelder- en trapelementen

Eens de fundering is uitgehard plaatsen we de kelder- en trapelementen.

6. Dak en betonvloer

We maken de voorbereidingen voor de elektriciteitstoevoer en luchtafvoer.

7. Afwerking vloer

We plaatsen de originele vloer terug en zorgen er ineens voor dat uw kelder niet kan bovendrijven door een grote hoeveelheid grondwater.

8. Afwerking kelderluik

We werken de volledige kelder af an plaatsen het luik. Daarin voorzien we de elektriciteit voor de verlichting. In optie plaatsen we een elektrisch luik.

Wat na de oplevering van mijn kelder?

Na 2 weken kan u starten met het opvullen van uw wijnkelder.

Garantie

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze wijnkelders.
Daarom geven we geen één maar 10 jaar garantie op onze wijnkelders en 2 jaar op het luik.
Onder deze garantie vallen alle defecten die zich voordoen onder normaal gebruik en staan wij in voor de herstelling ervan.